Κοινωνική Ευθύνη

Το περιβάλλον και ο συνάνθρωπος, πάνω απ’ όλα

Στα Super Market ARISTA νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και τον συνάνθρωπό μας και το αποδεικνύουμε μέσα από κάθε ευκαιρία και δυνατότητα που μας παρουσιάζεται.

Διοργανώνουμε δραστηριότητες οικολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα και ενθαρρύνουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές, έχοντας κύριο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας.

Υποστηρίζουμε εμπράκτως:

1
Οικονομική βοήθεια & στήριξη φιλανθρωπικών οργανισμών
2
Δωρεές τροφίμων σε άνεργους και άπορους
3
Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών, χάρτινων συσκευασιών