Πολιτική απορρήτου & προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η χρήση αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικών δεδομένων). Για να είναι αυτές οι διαδικασίες κατανοητές για εσάς, θα θέλαμε να σας δώσουμε μια γενική εικόνα αυτών των διαδικασιών με τις ακόλουθες πληροφορίες. Για να διασφαλίσουμε δίκαιη επεξεργασία, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τον  Νόμο για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ισχυς- αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο www.arista.gr. Oι όροι της παρούσας Πολιτικής μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου (www.arista.gr) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία προσωπικών προσωπικού χαρακτήρα. Ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” (:προσωπικά δεδομένα) αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Η διεύθυνση IP μπορεί επίσης να είναι προσωπική πληροφορία.

Eπεξεργασία δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι  «ELLITERRA HELLAS» με έδρα στη  διεύθυνση Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β’ Φάση Τ.Κ. 57022, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκη (:εμείς).   Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.arista.gr, συλλέγουμε πληροφορίες που εσείς παρέχετε. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ιδιαίτερα τον ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται μόνο βάσει νόμιμης άδειας.  Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες μόνο με τη συγκατάθεσή σας (Άρθ. 6 παρ. 1, παρ. α), εκτέλεση σύμβασης, ή μετά από αίτημά σας για τη εκτέλεση προ-συμβατικών μέτρων (Άρθ. 6 § . 1 β), ή για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6 παρ. 1 γ) ή εάν απαιτείται η επεξεργασία για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή τα έννομα συμφέροντα τρίτων, εκτός αν τα Θεμελιώδη δικαιώματα σας και ελευθερίες σας απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ..

Διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών μας. Αυτές οι νόμιμες απαιτήσεις αποθήκευσης μπορούν να προκύψουν ιδίως από εμπορικούς ή φορολογικούς, η άλλους κανονισμούς.

Πάροχος τεχνικών υπηρεσιών

Τα δεδομένα του ιστότοπου μπορεί να επεξεργάζονται και από τους  διακομιστές των παρόχων τεχνικών υπηρεσιών που τους έχουν ανατεθεί για το σκοπό αυτό. Αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο μετά από ρητή εντολή και υποχρεούνται συμβατικά να εξασφαλίζουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων.

Επεξεργασία αρχείων καταγραφής διακομιστών

Στην καθαρά ενημερωτική χρήση του παρόντος ιστοτόπου, πρώτα απ’ όλα, αποθηκεύονται αυτοματοποιημένες (δηλ. όχι μέσω καταχώρησης) γενικές πληροφορίες, τις οποίες ο φυλλομετρητής σας μεταδίδει στον διακομιστή του www.arista.gr. Αυτά περιλαμβάνουν εξ ορισμού τον τύπο / έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τη σελίδα που επισκέφθηκε, τη σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως (διεύθυνση URL παραπομπής), τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή και τον κωδικό κατάστασης HTTP(S). Αυτή η επεξεργασία αφορά την τεχνική διαχείριση και την ασφάλεια της ιστοσελίδας.

Cookies

Για την χρήση cookies εφαρμόζουμε την Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.arista.gr

Επικοινωνία και ερωτήσεις

Ο ιστότοπoς arista.gr περιέχει φόρμες επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε μηνύματα ή να ζητήσετε πληροφορίες. Η μεταφορά των δεδομένων σας είναι πάντα κρυπτογραφημένη. Κατά το αίτημα επικοινωνίας ή συνεργασίας μαζί μας  μας δίνετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο σας και το κείμενο του μηνύματος για να καταστεί δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός/μηνύματός  σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας στο e-mail:info@arista.gr

Newsletter

Στον παρόντα ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter. Σε αυτή την περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP σας αποθηκεύονται στον server μας για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποδεχόμενοι την Πολιτική Απορρήτου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας  για τον ανωτέρω σκοπό. Ως παραλήπτες των μηνυμάτων αυτών έχετε όποτε θελήσετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε την διακοπή της λήψης ενημερωτικών email επιλέγοντας την απεγγραφή σας από το εκάστοτε newsletter.

Τα δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενος, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Συγκεκριμένα:

  • Έχετε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ να ζητήσετε πληροφορίες για το εάν και εάν ναι, σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ή όχι.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
  • Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας με βάση το άρθρο 20 (δικαίωμα στη φορητοτητα). Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει θα σας δοθούν σε μηχαναγνωσιμη μορφή για να μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης (direct marketing), έχετε σύμφωνα με το άρθρο. 21, παρ. 1 ΓΚΠΔ το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή εναντίωσης.
  • Εφόσον κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε δώσει τη συναίνεση σας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, αυτή μπορεί ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας έως τη στιγμή της ανάκλησής της με βάση τη συγκατάθεση.

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 (www.dpa.gr).

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες ή θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παρακάτω:

E-mail: privacy@arista.gr


Σε ισχύ από 30 Μαρτίου 2022